Sosu job

Velkommen til Sosu-jobbet.dk. Her kan du finde ledige stillinger inde for SOSU. Sosu-jobbet.dk henvender sig til alle nyuddannede og erfarne personer indenfor social og sundhedssektoren. Siden indeholder ledige stillinger som f.eks: social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, socialpædagog med mange flere. SOSU-jobbet.dk kan endvidere tilbyde SOSU jobs som underviser ind for SOSU branchen. Det kan desuden både være indenfor det private og den offentlige sektor såvel som dag- eller natarbejde. Sosu-jobbet.dk er lavet i samarbejde med Ofir.dk, og Ofirs samarbejdspartnere, og her er der mulighed for at finde relevante jobs indenfor branchen.

Sosu-jobbet.dk ønsker dig held og lykke i din jobsøgning.

SE ALLE LEDIGE JOB HERRegion Midtjylland søger social- og sundhedsassistent-elever
SOSU Skolerne
Midtjylland
Kunne du tænke dig at blive en af Region Midtjyllands nye elever på Social- og sundhedsuddannelsen. Uddannelsen starter i uge 18 2017 eller snarest derefter og er en kombination af skoleophold og praktik. Uddannelsen varer 2 år og 10 måneder og arbejdstiden er på 37 timer pr. uge. Om uddannelsenUddannelsen er en vekseluddannelse, hvor der veksles mellem skoleperioder og praktikperioder.Praktikken består af 4 perioder, hvor de 2 første perioder gennemføres i det nære sundhedsvæsen (en kommune), den 3. periode gennemføres i psykiatrien og den 4. periode gennemføres i det sammenhængende sundhedsvæsen (hospital og hjemmepleje). Praktikken vil primært ligge i skolens distrikt. I praktikperioderne vil du deltage i de forskellige vagtlag, dag-, aften-
Social- og sundhedsassistent
OK-hjemmet Helenes Minde
Storkøbenhavn
Vil du være en del af en hverdag, hvor respekt, nysgerrighed og høj faglighed er i top? Social- og sundhedsassistent søges til bostedet OK-Fonden Helenes Minde.Vi søger en social- og sundhedsassistent fra 1. februar eller efter aftale. Stillingen er fast dagvagt på 32-37 timer/uge, med arbejde hver 3. weekend. Helenes Minde er et døgndækket psykiatrisk § 108/§107 botilbud med 32 beboere. Beboerne er primært i alderen 45-60 år og har psykiatriske og/eller alkoholrelaterede lidelser. Fælles for beboerne på Helenes Minde er, at de har brug for massiv støtte i hverdagen, både fysisk og psykisk.På Helenes Minde efterlever vi OK-Fondens grundlæggende værdier. Vi ser på, og har respekt for det enkelte menneske og dennes individuelle behov, og løser
Social- og sundhedsassistent
Wallstrøm og Pedersen I/S
Fyn
Social- og sundhedsassistent søges til almen lægepraksis i Odense C.Vi søger en social- og sundhedsassistent til 20-timers stilling fordelt på 5 dage.Vi er en kompagniskabspraksis med 3 læger, 1 sekretær og 1 sygeplejerske.Vi har brug for fleksibel medarbejder til vores sekretariat oglaboratorium. Du skal være i stand til at arbejde med få kolleger i enofte hektisk hverdag med hvad der medfølger af hurtige beslutninger,afbrydelser, udeblivelser, ekstrapatienter osv. Du skal derfor kunnevære fokuseret, fleksibel og kunne bevare overblikket.Dit arbejde vil være laboratoriearbejde i form af blodprøvetagning,EKG, lungefunktionsundersøgelser, urinundersøgelser, øreskylninger,opfyldning af varer, medicinudlevering/injektioner m.m.Desuden vil du have
SOSU Hjælper og SOSU Assistent til aftenvagt
Damgårdsparken
Nordsjælland
Plejecenter Damgårdsparken i Egedal Kommune søger en SOSU hjælper og en SOSU assistent til aftenvagt Har du mod på spændende og udfordrende opgaver? Så er du måske vores nye kollega til aftenvagtens hold. Stillingerne er på 28 timer/ugen. Om osPå Plejecenter Damgårdsparken har vi 41 boliger. Vi er 50 kolleger, fordelt på faglighed som sygeplejerske, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, sygehjælper og fysioterapeut. Vi arbejder aktivt med hverdagstræning og tidlig indsats efter Leve-Bo-miljø-tankegangen. Blandt vores primære faglige fokusområder er social kapital og medskabelse for både beboer, pårørende og medarbejder. Alt sammen til glæde for borgerne.Om dig: Du har selvfølgelig en høj faglighed, og du er en udadvendt og
Vi søger en lærer, en pædagog og en SOSU-assistent til Specialskolen Bramsnæsvig og døgn-/aflastning
Specialskolen Bramsnæsvig
Midtsjælland
Specialskolen Bramsnæsvig er en privat specialskole med undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune, og vi har et særskilt veletableret døgn- og aflastningstilbud til børn og unge, som kører sideløbende med specialskolen. Vores målgruppe er børn og unge med ADHD, Autisme, CP, Downs syndrom og generelle indlæringsvanskeligheder. Vi har fokus på børnenes og de unges kompetencer og udviklingspotentiale, og med udgangspunkt i neuropædagogik, lægger vi vægt på en anerkendende og vejledende tilgang til dem.Grundet øget tilgang til vores skole og til vores døgn- og aflastningstilbud har vi ledige stillinger og søger: En lærer 32 - 37 timer pr. uge, med erfaring i undervisning inden for specialområdet, og med tro på det enkelte barns udviklingsmuligheder
lægesekretær/social og sundhedsassistent/sygeplejerske
Lægerne Hastrup og Søndergaard
Storkøbenhavn
Til 2 lægepraksis i Skovlunde søges ny medarbejder pr 1/12.Vi har ansat en social og sundhedsassistent og søger en lægesekretær/social og sundhedsassistent/sygeplejerske på 20-26 timer pr uge. Løn efter overenskomst.Til praksis er tilmeldt 2400 patienter fordelt over alle aldersgrupper.Opgaverne er telefonvisitation, kronikerkontroller, blodtryk, blodprøvetagning, vaccinationer, varebestilling mm.Vi søger en engageret, empatisk og positiv medarbejder med ordenssans.Ansøgningen stiles til Hastrup.sondergaard@gmail.com
SOSU assistent
Sengeafsnit R4
Østjylland
Afdeling for Retspsykiatri afsnit R4 , Aarhus Universitetshospital i Risskov søger en SOSU assistent 32-37 timer/uge fra den 1. februar 2017 eller efter aftaleAfsnit R4 varetager langvarig, intensiv behandling, rehabilitering og udslusning af retspsykiatriske patienter. Patienterne er sindslidende med dom til behandling og dom til anbringelse. Patienternes psykiatriske diagnose vil således være kombineret med problemer med kriminalitet og ofte også misbrug.Behandlingen er baseret på miljøterapeutiske, kognitive og psykodynamiske principper, hvor kontaktpersonrelationen er en vigtig del af denne behandling. Indsatsen ift. de enkelte patienter varetages af tværfaglige teams, som i fællesskab er ansvarlig for behandlingen.Der arbejdes i blandede
Sosu-assistent, Specialområde Hjerneskade, Svalevej
Svalevej Team 1-2
Østjylland
Boligerne Svalevej består af 6 teams og er en del af Specialområde Hjerneskade under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Specialområde Hjerneskade består af fem døgntilbud og tre dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse. Til vores afdeling Svalevej 6, Team 1 og 2 søger vi en social- og sundhedsassistent til ansættelse snarest. Stillingen er på 32 timer om ugen, der arbejdes i dag- og aftentimerne og hver tredje weekend.Svalevej tilbyder: Et levende og spændende arbejdsmiljø med store faglige og personlige udfordringer. En organisation, der lægger vægt på rummelighed, respekt, samarbejde og udvikling. Engagerede og ansvarlige kollegaer med en bred erfaring
Social- og sundhedsassistent
P. Obel Hjemmepleje Service
Nordsjælland, Storkøbenhavn
P.Obel Hjemmepleje Service søger uddannedeSosu-assistenter/Sosu-hjælpereDagvagter - Aftenvagter - NEt arbejdsmiljø præget af en åben og uhøjtidelig omgangstoneBil til rådighed i arbejdstidenFaste borgere Vi forventerHøj faglighed og kvalitet for opgaveløsningenKan arbejde selvstændigt og rehabiliterendeEngageret og kompetent indsatsVil være med til at bidrage med den gode stemningSætte borgeren i centrum Har du lyst til at høre nærmere om stillingenKontakt personaleansvarlig Heidi Fischer tlf. 2868 1118
Social- og sundhedsassistent til Absalonhus
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til Absalonhus Vores kollega vil være sygeplejerske og derfor søger vi en ny social- og sundhedsassistent. Absalonhus er et plejecenter beliggende centralt på Vesterbro. Her bor 50 beboere fordelt på fire etager. Vi søger en social- og sundhedsassistent, som kan bidrage til en positiv fremdrift og forandring. Vi ønsker at samarbejde om, at Absalonhus skal være et trygt sted at bo og et godt sted at arbejde. Vi søger en medarbejder, der brænder for ældreområdet og har interesse for den geriatriske borger med komplekse problemstillinger er uddannet social- og sundhedsassistent kan arbejde forebyggende, rehabiliterende og lindrende i forhold til beboernes behov kan bruge sin faglige viden og erfaring til at fremme livskvaliteten
Hjemmeplejen Team Nord søger en social- og sundhedsassistent
Roskilde Kommune - Hjemmeplejedistrikt Nord
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Dygtig og ambitiøs SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT søges til Distrikt Nord - afdelingen i Himmelev - til fortrinsvis dagvagt med vagt hver anden weekend. Distrikt Nord betjener borgere i den nordlige del af Roskilde Kommune. I afdelingen i Himmelev er der ansat ca. 75 medarbejdere med baggrund som henholdsvis social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Vi sætter barren højt og arbejder benhårdt med at udvikle kvaliteten i kerneopgaven samt den samlede brugertilfredshed. Vi går efter at implementere højeste faglige kvalitet og har særlig fokus på tidlig opsporing, demens og rehabilitering. Vi arbejder med teamdannelse og kontaktpersonprincippet. Som vores nye social- og sundhedsassistent får du dygtige kolleger og tillige et tæt
Social- og sundhedsassistent i fast nattevagt til Center for Erhvervet Hjernskade, Lions Kollegiet
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent i fast n marts 2017 eller efter nærmere aftale. Vi har brug for: En social- og sundhedsassistent 28 timer om ugen i fast nDin nye arbejdsplads Lions Kollegiet er et bo-, aktivitets- og rehabiliteringscenter for 72 yngre borgere i alderen 18-60 år på indflytningstidspunktet, der alle har en moderat til svær hjerneskade med sammens Lions Kollegiet ligger få minutters gang fra Emdrup Station og med gode busforbindelser. Dine hovedopgaver Som social- og sundhedsassistent vil du opleve en meget stor grad af selvstændighed med sundhedsfaglige såvel som pædagogiske udfordringer og medicinhåndtering. Du skal have lyst til at arbejde i et miljø, hvor din arbejdsdag er varieret og med mange forskellige arbejdsopgaver, og hvor
Social- og sundhedsassistent til Haandværkerforeningens Plejehjem
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til Haandværkerforeningens Plejehjem Social- og sundhedsassistent/-hjælper til Haandværkerforeningens PlejehjemBrænder du for arbejde med ældre? Er du fagligt dygtig?Vi søger en uddannet social- og sundhedsassistent/-hjælper til Haandværkerforeningens Plejehjem på 35timer om ugen pr. 1.marts 2107 eller snarest derefter til en af vores plejeafdelinger. Arbejdstiden vil hovedsageligt ligge i dagtimerne, men du skal påregne minimum tre aftenvagter på et seks ugers rul og vagt hver 3. weekend.Vi søgerEn fagligt dygtig, medarbejder der brænder for at sikre vores ældre et værdigt ældreliv, hvor deres medbestemmelse, integritet og ret til at være aktiv hele livet respekteres.Du skal være fleksibel, serviceminded og have
Social- og sundhedsassistent til Botilbud Lygten, Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til Botilbud Lygten, Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Botilbuddet Lygten søger en social- og sundhedsassistent, der brænder for at gøre en forskel for borgere med psykiske lidelser.Botilbud Lygten er et socialpsykiatrisk botilbud efter 105 med støtte efter SEL 83-85. Der er 26 selvstændige boliger, fordelt på tre etager, beliggende i Københavns Nord-Vest kvarter. Lygtens målgruppe er voksne, med forskellige psykiske og sociale vanskeligheder. Opgaverne som kontaktperson spænder vidt, men omdrejningspunktet er den pædagogiske sundhedsplan, som vi laver i samarbejde med beboerne. Vores tilgang er recovery-orienteret, og vi tilbyder individuel støtte og eventuelt praktisk hjælp til f.eks, rengøring, indkøb, madlavning
Social- og sundhedsassistent med demens viden
Gildhøjhjemmet
Storkøbenhavn
Erfaren social-og sundhedsassistent med stor viden om demens søges til velfungerende afdeling på ldrecenteret Gildhøjhjemmet En af vores kolleger er gået på pension, og vi søger derfor en dygtig og erfaren social- og sundhedsassistent med gode samarbejdsevner til vores afdeling. Stillingen er på 32 timer om ugen. Vi søger en social- og sundhedsassistent, som brænder for arbejdet med ældre og har indgående kendskab til og erfaring med arbejdet med demente beboere og deres pårørende. Det vil være en fordel, hvis du har generel viden og erfaring indenfor geriatri og primær sektor. Om os:Gildhøjhjemmet har i alt 83 beboere/borgere fordelt på fem afdelinger. Vores afdeling er en almen plejeafdeling med 16 beboere, hvor vi arbejder ud fra ønsket om
Social- og sundhedsassistent til udekørende nattevagt
Hjemmepleje Distrikt Svanedam Vest
Fyn
Sundheds- og Omsorgsafdelingen søger en social- og sundhedsassistent med gennemsnitlig 28 timer ugentligt i n Der arbejdes 7-7 i lige uger, mandag-mandag.Hjemmeplejen i Nyborg Kommune er opdelt i 5 distrikter. Som udekørende nSom social- og sundhedsassistent varetager du både service- og sundhedslovsopgaver hos borgerne, og medvirker til at sikre et ensartet serviceniveau.Vi forventer: At du varetager både hjemme- og sygeplejeopgaver og kan arbejde helhedsorienteret med borgeren i fokus At du har erfaring som social- og sundhedsassistent At du medvirker til et godt tværfagligt samarbejde At du indgår i et tæt samarbejde med borgere og pårørende At anvender IT i arbejdet med dokumentation At medvirker til at skabe en god og sjov arbejdsplads
Social og sundhedsassistent til skærmet enhed
Guderup Plejecenter
Syd- og Sønderjylland
Social og sundhedsassistent søges til skærmet enhedpå Guderup Plejecenter.Med start 1. marts 2017 søger vi en social og sundhedsassistent, 30 timer/ugentlig i dagvagt, med arbejde hver 3. weekend.Vi søger en social og sundhedsassistent, der har lyst til og erfaring i at arbejde med mennesker med svær demens.Vi tilbyder: En spændende og afvekslende hverdag, der er i konstant udvikling. Vi vil skabe det gode hjem for beboerne Prioritere faglige og sociale aktiviteter Hos os er frivillige en naturlig del af hverdagen Anerkendende tilgang og hvor der er plads til humor Vi arbejder med patientsikker kommune og fejrer succeserne Vi skaber gode rammer og har mange personalegoder. Et selvstændigt job med stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det
Koordinerende social- og sundhedsassistent i aftenvagt til Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Koordinerende social- og sundhedsassistent i aftenvagt til Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby Vi søger en koordinerende social- og sundhedsassistent til vores hjemmepleje i aftenvagt. Stillingen er på 30,15 time i gennemsnit pr. uge og ønskes besat hurtigst muligt. Vi kan tilbyde en arbejdsplads, der går foran i udviklingen en travl og spændende arbejdsplads med mange udfordringer gode kolleger mulighed for indflydelse på eget arbejde tværfagligt samarbejde individuel introduktion og oplæring. Vi forventer, at du er uddannet social- og sundhedsassistent og har minimum et års dokumenteret aftenhjemmeplejeerfaring, og kan give vores borger den gode pleje er villig til at påtage dig det koordinerende ansvar kan arbejde selvstændigt, er
Genopslag - social- og sundhedsassistent, dag-aftenvagt
Holmbohjemmet
Vestjylland
Genopslag - Social- og sundhedsassistent til Holmbohjemmet ldrecenter Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling til dag- og aftenvagt med start den 01.03.2017 eller efter aftale på 28 timer pr. uge. Har du lyst til at prøve dig selv af i den primære sektors spændende hverdag, vil en stilling som social- og sundhedsassistent hos os være en mulighed for dette. Du vil indgå i et tværfagligt team, som sætter beboernes trivsel og pleje i højsædet og prioriterer et godt arbejdsmiljø. Vi kan tilbyde En spændende arbejdsplads i udvikling, hvor du vil få rig mulighed for at deltage aktivt i udviklingen Fleksible og positive kolleger En god atmosfære i huset Humor og kreativitet i hverdagen Alsidige arbejdsopgaver, hvor du i høj grad
Broager Plejecenter søger social- og sundhedsassistent
Broager Plejecenter
Syd- og Sønderjylland
Har du lyst til nye og spændende udfordringer, er du social- og sundhedsassistent, så er det lige dig vi mangler. Vi sørger nye kollegaer pr. 01.marts 2017, eller efter aftale.1 social- og sundhedsassistent i en fast stilling, som vil arbejde 30 timer ugentligt i blandende vagter. Vi søger sundhedsassistent med: Bred klinisk erfaring Erfaring med medicinhåndtering Evnen til at tage fagligt ansvar Gode samarbejdsevner Kan agere og kommunikere i komplekse forløb Kendskab til CSC Vi kan tilbyde: En arbejdsplads i forandring Gode og engagerede kolleger Målrettet kompetenceudviklings forløb Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og FOA Fag og arbejde.Yderligere oplysninger kan fås Ansøgningsfrist: 24.
Center Vest, søger en social- og sundhedsassistent til Brohuset pr. 1. marts 2017 eller snarest derefter.
Center Vest
Vestjylland
Brohuset søger en social- og sundhedsassistent, der brænder for et job på et botilbud, hvor voksne udviklingshæmmede kan trives og udvikles. Vi søger en social- og sundhedsassistent med ansættelse på 30 timer pr. uge. Vi søger en social- og sundhedsassistent der: Medvirker til at sikre en høj faglig standard Sætter ny velfærds teknologi i spil som en naturlig del af opgaveløsningen Arbejder med mål, delmål og en omhyggelig dokumentation Kan se det pædagogiske i en sundhedsfaglig opgave Arbejder systematisk og inddrager relevante teorier Arbejder målrettet med relationer med vægtning på det positive Ser det, der virker og tager afsæt i dette Er ressourcefokuseret Har en anerkendende tilgang Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
Social- og Sundhedsassistent søges til aftenvagt til Plejehjemmet Skovvej i Distrikt Midt
Distrikt Midt
Lolland & Falster
Får du mennesker til at blomstre? Vægter du kvaliteter som nærvær og nysgerrighed og har fokus på identitetsstyrkende omsorg? Så søg stillingen som Social- og Sundhedsassistent i fast aftenvagt på Plejehjemmet Skovvej i Nr. Alslev. Center for Sundhed Omsorg, Distrikt Midt søger en Social- og Sundhedsassistent, til aftenvagt på gennemsnitlig 28 timer pr. uge. Aftenvagten arbejder 5-2 og har vagter onsdag, torsdag og hver anden fredag, lørdag, søndag i ulige uger. Stillingen er ledig fra 1. marts 2017.Stillingernes nøgleopgaver:Vi har fokus på høj grad af blomstring for både borgere og medarbejdere. Det betyder at vi arbejder metodisk ud fra det personcentrerede omsorgsprincip af Tom Kitwood i vores tilgang til borgerne og hinanden. Vi søger at
Social- og sundhedsassistent til Kastanjehusene
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til Kastanjehusene Social- og sundhedsassistent til fast stilling søges til Kastanjehusene fra den 1. februar 2017 eller efter aftale.Kastanjehusene er et somatisk plejecenter, hvor der bor 120 beboere fordelt på fire huse med i alt 12 afdelinger.Vi er et hus i udvikling. Vi er optaget af faglighed og det gode samarbejde.Vi er fuld gang med at skabe en arbejdsplads hvor det er trygt at være beboer, nemt at være medarbejder og svært at lave fejl. Vi har borgeren i centrum og arbejder med borger inddragelse i forhold til aktiviteter, klippekorts ordning og kost.Vi ønsker en kultur hvor tillid er et nøgle ord og hvor vi tager ansvar for borger og personale.Vi er et tværfagligt hus med egen fysioterapi, aktivitets medarbejdere
Fagstærk social- og sundhedsassistent til aftenvagt på Plejecentret Sølund
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Fagstærk social- og sundhedsassistent til aftenvagt på Plejecentret Sølund Fagstærk social- og sundhedsassistent til fortrinsvis dagvagt på Plejecentret Sølund.Elsker du at arbejde med ældre? Er du faglig stærk, teamorienteret, og har du drive og engagement i dit arbejde? Så er det dig vi søger!MusikplejecenterPlejecentret Sølund er et af Københavns Kommunes profilplejehjem med speciale i musik. Vi bruger musikken som et fælles 3. et relationelt redskab og som et pædagogisk og plejefagligt værktøj i hverdagen. Det er ikke et krav, at du kan synge eller spille instrumenter, men som medarbejder på Sølund har du et ansvar for at bruge musikken både i plejen og som stemningsskaber, hvor det er relevant. Det er derfor en fordel, at du er glad for
Fagstærk social- og sundhedsassistent til Plejecentret Sølund
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Fagstærk social- og sundhedsassistent til Plejecentret Sølund Fagstærk Social og sundhedsassistent til fortrinsvis dagvagt på Plejecentret Sølund. Elsker du at arbejde med ældre? Er du faglig stærk, teamorienteret og har du drive og engagement i dit arbejde? Så er det dig vi søger!MusikplejecenterPlejecentret Sølund er et af Københavns Kommunes profilplejehjem med speciale i musik. Vi bruger musikken som et fælles 3. et relationelt redskab og som et pædagogisk og plejefagligt værktøj i hverdagen. Det er ikke et krav, at du kan synge eller spille instrumenter, men som medarbejder på Sølund har du et ansvar for at bruge musikken både i plejen og som stemningsskaber, hvor det er relevant. Det er derfor en fordel, at du er glad for musik og ikke
Social-& sundhedsassistent
Birkelund Plejecenter
Fyn
Aftenvagt Til skærmet enhed Birkelund Plejecenter, Langeskov Social - og sundhedsassistent 28 timer/uge primært i aftenvagt fra 1. februar 2017 på 28 timer/uge Kvalifikationer: Uddannet social- og sundhedsassistent. Interesse for og lyst til at arbejde med ældre og demente og skabe en god hverdag for vores beboere. Gerne erfaring inden for området Fagligt engagement Have fokus på borgeren En rehabiliterende tilgang Gode samarbejdsevner Kan arbejde målrettet, selvstændigt, igangsættende og have overblik Fleksibel Vi kan tilbyde: Et arbejdssted med gode samarbejds- og sociale relationer Mulighed for personlig og faglig udvikling Faglig sparring ved centersygeplejerske Gode og erfarne kollegaer Fokus på et godt arbejdsmiljø og trivsel Anerkendende
Social- og Sundhedsassistent til dagvagt i Sundbygruppen i Distrikt Midt
Distrikt Midt
Lolland & Falster
Center for Sundhed Omsorg, Distrikt Midt søger 1 Social- og Sundhedsassistent til udekørende gruppe, med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er på gennemsnitlig 32 timer pr. uge, med arbejdsweekend hver 2. uge. Stillingernes nøgleopgaver:Helhedsorienteret pleje af den enkelte borger.Personlige kompetencer: Prioriterer høj faglig kvalitet i de ydelser, som leveres til borgerne Har gode samarbejdsevner og et godt humør Er stabil og parat til at være fleksibel Kan fokusere på muligheder, frem for begrænsninger Vil være med til at gøre en allerede god arbejdsplads bedre Lyst og interesse omkring arbejdet med ældre Faglige kompetencer: Uddannet social- og sundhedsassistent Gerne erfaring inden for hjemmeplejen og/eller plejecenter God til skriftlig
Social- og sundhedsassistent søges til Veum Bøg i Gesten
Dagcenter + Botilbud Lille Veum
Syd- og Sønderjylland
Social- og sundhedsassistent søges til Veum Bøg i Gesten Veum Bøg tilbyder dig et spændende og udfordrende job. Vi søger: 1 social- og sundhedsassistent 30 timer ugentligt. Veum Bøg i Gesten er et tilbud for 7 yngre fysisk handicappede og senhjerneskadede borgere. Veum Bøg er organisatorisk tilknyttet Lille Veum i Brørup. Se mere om os på vores hjemmeside www.vejen.dk/lilleveum På Veum Bøg er der døgndækning. Personalegruppen består af socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter og omsorgs- og pædagogmedhjælpere. Der er et tæt samarbejde med hjemmeplejen. Arbejdstiderne er fordelt på dag, aften og hver 2. weekend. Vi søger en medarbejder, som: er dygtig til sit fag og stiller sin faglighed til rådighed kan være nærværende har blik for værdien
Social- og sundhedsassistent til Kildevæld Sogns Plejehjem
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til Kildevæld Sogns Plejehjem Vi ønsker, at Kildevæld er et fantastisk sted at bo, at arbejde og at gæste. Vil du være med i en sådan vision? Så er du muligvis vores nye medarbejder.Vi søger en social- og sundhedsassistent 32 timer om ugen, der Har erfaring fra primær sektor eller geriatri/gerontologi Brænder for at arbejde med ældre og deres pårørende Er fagligt velfunderet, kan tage initiativ, ansvar og bevarer overblikket Har lyst til at arbejde med komplekse sundhedsproblemer Har lyst til at varetage ansvarshavende funktion. Vi kan tilbyde Et hus der har fokus på beboernes ressourcer frem for begrænsninger En fleksibel og udviklingsorienteret arbejdsplads med fokus på kvalitet Et spændende og varieret arbejde
Social- og sundhedsassistent til Rehabilitering Emdrup
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til Rehabilitering Emdrup Vi søger lige nu en fagligt ambitiøs og motiveret social- og sundhedsassistent, der arbejder helhedsorienteret med både hjerne og hjerte.Vi forventer, at du indgår aktivt i et tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter besidder et højt fagligt niveau, hvor der bliver reflekteret over borgerens situation og behov er en smilende og positiv kollega, der tager ansvar i det gode arbejdsmiljø vil indgå professionelt i en tillidsfuld relation med borgerne og deres pårørende brænder for at gøre en forskel og kan se sig selv som en del af en større helhed forstår vigtigheden i, at dokumentation er en del af arbejdet trives i en hektisk hverdag, hvor opgaverne og behovet
Social- og sundhedsassistent/-hjælper/sygeplejestuderende til en kort aftenvagt på Langgadehus Plejecenter
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent/-hjælper/sygeplejestuderende til en kort aftenvagt på Langgadehus Plejecenter Langgadehus Plejecenter søger en social- og sundhedsassistent, en social- og sundhedshjælper eller en sygeplejestuderende til en kort aftenvagt fra den 1. marts eller efter aftale.Langgadehus Plejecenter er hjem for 72 borgere i alderen 60-100 år. Vi lægger stor vægt på at skabe et hjem og en hverdag fuld af livskvalitet med udgangspunkt i den enkeltes behov. vi er imødekommende vi er der for hinanden vi tager ansvar. Vi søger en kollega som Er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt til beboere og pårørende, og kan justere arbejdet efter beboernes behov med hensyn til tid, sted og fleksibilitet Kan arbejde
Social- og sundhedsassistent til Kirsebærhavens Plejehjem (aftenvagt)
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til Kirsebærhavens Plejehjem (aftenvagt) Kirsebærhavens Plejehjem søger en social- og sundhedsassistent til aftenvagt fra 1. marts 2017 eller efter aftale.Stillingen er på 26,75 timer om ugen med tjeneste fredag, lørdag, søndag, mandag og tirsdag i ulige uger og mandag og tirsdag i lige uger. Om osKirsebærhavens plejehjem danner bolig for 78 beboere, og deres selvbestemmelse trivsel og velvære er i fokus hos os alle.Plejen er i dagvagten organiseret omkring teams med 13 beboere i hvert team. Det skaber nærhed hos beboeren og høj faglighed hos medarbejderne i teamet.Vi ønsker, at aftenvagterne kan arbejde fleksibelt i hele huset, men med base på 2.sal. Der er desuden ansat ansvarshavende aftenvagter, som dækker hele
Social- og sundhedsassistent/- hjælper til Gødvad Plejecenter
Gødvad
Midtjylland, Østjylland
Gødvad Plejecenter, Plejecentersektionen, Silkeborg Kommune søger pr. 1. februar 2017 eller snarest derefter en social- og sundhedsassistent /-hjælper til boenhed. Arbejdstiden er 32 timer pr. uge og der arbejdes hver 2. weekend i ulige uger. I boenhederne arbejder vi ud fra leve - bo tanken, hvor udgangspunktet altid er det, der er værdifuldt for den enkelte borger. Vi arbejder aktivt med at skabe et hverdagsliv og værner samtidig om traditioner og fester. Vi er et livligt hus med mange aktiviteter og en dynamisk venneforening forankret i lokalsamfundet. Vi ønsker os, at du: er uddannet social- og sundhedsassistent eller /-hjælper er fysisk og mentalt robust brænder for leve - bo tanken kan arbejde socialpædagogisk såvel som sundhedsfagligt
Social- og sundhedsassistent til Remstruplund Boligerne
Remstruplund
Midtjylland, Østjylland
Sundhed og Omsorg, Plejecentersektionen, Silkeborg Kommune søger pr. 1. marts 2017 social- og sundhedsassistent til Remstruplund Boligerne. Arbejdstiden er 34 timer pr. uge fortrinsvis i dagvagt og med vagt hver 3. weekend. Remstruplund Boligerne har 28 beboere fordelt på 3 etager. Vi ønsker en social- og sundhedsassistent, som: kan begå sig i en foranderlig verden selvstændigt kan planlægge og prioritere sit arbejde deltager aktivt i personalegruppen og møder kolleger med et positivt sind kan anvende TOBS som screeningsredskab kan anvende IT som arbejds- og dokumentationsredskab har en bred faglig kompetence Vi tilbyder en arbejdsplads med: engagerede kolleger en meget varieret arbejdsdag stor faglighed, engagement, selvstændighed og hvor humor
Social- og Sundhedsassistent til Demensafsnittet Drivhuset
Sundhedscenter Horsens
Midtjylland
Social- og Sundhedsassistent til Demensafsnittet Drivhuset Vi søger en social- og sundhedsassistent til demensafsnittet Drivhuset.Stillingen er på 30 timer ugtl. fortrinsvis dagvagt, og den er til besættelse den 1. marts 2017. Der bor 12 borgere med svær demens i Drivhuset.Vores afdeling ligger i forbindelse med plejecenter Lindehøj. Vi er et personale, der besidder stor erfaring og viden indenfor demensområdet, og vi arbejder med den forts Vi lægger i afdelingen stor vægt på beboernes selvbestemmelse og arbejder med sundhedsfremme i den udstrækning vore beboere kan medvirke til dette. Vores tilgang til den enkelte beboer sker ud fra en individuel tilgang. Vi er en afdeling, der lægger stor vægt på teamsamarbejdet omkring beboerne, vi er meget
Social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske til Bostedet Stubberupgård
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske til Bostedet Stubberupgård Vi arbejder med borgere med længerevarende psykiske lidelser. Vi arbejder ud fra en kognitiv miljøterapeutisk referenceramme, så det vil være en fordel, hvis du har viden om og erfaring med kognitiv miljøterapi, recovery og LA. Høj faglighed, selvbestemmelse og ligeværd er grundlæggende værdier i vores arbejde. Det er vores kerneydelse at støtte borgere i at finde mening i eget liv. Stillingen er n Arbejdstiden er kl. 23-07.00. Der er to vågne n Vi forventer, at du er uddannet social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske har erfaring med arbejdet som kontaktperson i psykiatrien har kompetencer indenfor medicinhåndtering og er interesseret i at bruge og udvikle denne
Social- og Sundhedsassistent til Aften Sundet udekørende aftenvagt i Distrikt Midt
Distrikt Midt
Lolland & Falster
Center for Sundhed og Omsorg, Distrikt Midt søger 1 Social- og Sundhedsassistent til udekørende aftenvagt fra 1. marts 2017 eller efter aftale. Det er en fast stilling på gennemsnitligt 28 timer pr. uge. Der arbejdes efter 2-2-3 systemet og der er arbejdsweekend i ulige uger. Stillingens nøgleopgaver:Helhedsorienteret pleje af den enkelte borger. Personlige kompetencer: Prioriterer høj faglig kvalitet i de ydelser, som leveres til borgerne Har gode samarbejdsevner og et godt humør Er stabil og parat til at være fleksibel Kan fokusere på muligheder, frem for begrænsninger Vil være med til at gøre en allerede god arbejdsplads bedre Lyst og interesse omkring arbejdet med ældre Kørekort Faglige kompetencer: Uddannet Social- og Sundhedsassistent
Social- og sundhedsassistent til aftenvagt i hyggeligt plejehjem, Damsøgaard Plejehjem
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til aftenvagt i hyggeligt plejehjem, Damsøgaard Plejehjem Vil du være med til at skabe sommerhusstemning i hverdagen på plejehjemmet Damsøgaard så se her: Vi søger en social- og sundhedsassistent, der ønsker at være med til skabe de bedste vilkår for beboerne.Vi ønsker at ansætte en assistent, der ser det som sin vigtigste opgave at medvirke til at skabe rammer, der inddrager beboerne i de daglige aktiviteter og dermed er med til fastholde en værdig tilværelse.Damsøgaard er et hyggeligt plejehjem med 36 beboere. Det huser endvidere også et aktivitetscenter. Se nærmere på vores hjemmeside http://www.damsoegaard.dk/.Vores forventninger: du brænder for at være sammen med beboerne du vil gerne være med til at udvikle
Social og Sundhedsassistent til OK-Fonden i Maribo
Margretecentret
Lolland & Falster
Afdeling:MargretecentretStillingsbetegnelse:Social og Sundhedsassistenter til OK-Fonden MariboAnsøgningsfrist:22. januar 2017 12:00Kontaktperson:Jeannette KirkhammerTelefon:27291916Social og Sundhedsassistent til OK-Fonden i MariboSpændende stillinger som social- og sundhedsassistent til OK-Fondens plejecenter Margretecentret Vi søger pr. 1.februar 2017:2 dagvagter 32 timer arbejde hver anden weekend som social og sundhedsassistentOK-Fondens plejecenter Margretecentret er beliggende i dejlige grønne omgivelser. Margretecentret er en del af OK-Fonden, der er en non-profit omsorgsorganisation med landsdækkende engagement indenfor plejehjem, psykiatriske tilbud, seniorfællesskaber og hospice. Vi har driftsoverenskomst med Lolland kommune.Du skal
Ambitiøs social- og sundhedsassistent søges til aftenvagt på Absalonhus
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Ambitiøs social- og sundhedsassistent søges til aftenvagt på Absalonhus Absalonhus er et plejecenter beliggende centralt på Vesterbro. Her bor 50 beboere fordelt på fire etager. Vi søger en medarbejder, som kan bidrage til en positiv fremdrift og forandring. Vi ønsker at samarbejde om, at Absalonhus skal være et trygt sted at bo og et godt sted at arbejde. Vi søger en medarbejder, der brænder for ældreområdet og har interesse for den geriatriske borger med komplekse problemstillinger er uddannet social- og sundhedsassistent og har mindst 5 års erfaring gerne må have kendskab til Københavns Kommune, herunder erfaring i at arbejde med KOS 2 gerne erfaring i at arbejde med borgere med demens vil bidrage til arbejdet med at udvikle den faglige kvalitet
Sønderhaven søger Social- og Sundhedsassistent i nattevagt
Sønderhaven
Storkøbenhavn
Vi søger snarest social- og sundhedsassistent på 28 timer om ugen til fast n Vagtperioden er fra søndag til søndag. LIDT OM OSSønderhaven er et plejecenter, som består af 48 plejehjemspladser fordelt på 2 etager samt 16 ældreboliger. Vi har pr. 1. april 2016 fået ny centerleder samt omorganiseret ledelsen, således at der fremover vil være en afdelingssygeplejerske på hver etage. Sønderhaven ligger i et naturskønt område, tæt på Måløv Station. Vi udfordrer traditionelle tankegange, tænker kreativt, afprøver nye metoder og prioriterer udvikling og læring højt. Vi arbejder rehabiliterende med den hensigt, at skabe tid til det væsentlige, nemlig at støtte beboerne bedst muligt og hjælpe med at de lever et godt og aktivt liv. Dagene i Sønderhaven
Er du Social- og sundhedsassistent og vil du sammen med os gøre en forskel på Døgnpladserne
Døgnpladser
Nordsjælland
Døgnpladserne i Egedal Kommune, søger pr. 1. februar 2017 eller snarest derefter en Social- og sundhedsassistent med erfaring og stor interesse for genoptræning og midlertidige døgnophold. Vi søger en Social- og sundhedsassistent der har min. 2 års erfaring og gerne erfaring fra hospital. Det er meget vigtigt, at du trives i omskiftelige omgivelser, da borgerne indskrives og udskrives med korte varsler. Vi modtager borgere direkte fra hospital og fra eget hjem, men fælles for visiteringen er, at der visiteres til en målrettet og tidsbestemt indsats. Stillingen er på 32-35 timer pr. uge i gennemsnit i dagvagt Weekendarbejde er planlagt til 5 weekender på 12 uger I den ledige stilling er der weekendarbejde i ulige ugers weekender. Om os Vi er
Kontaktpersoner (sygeplejerske/social- og sundhedsassistent/pædagog/ergoterapeut) til Sundbyhus
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Kontaktpersoner (sygeplejerske/social- og sundhedsassistent/pædagog/ergoterapeut) til Sundbyhus Center Amager søger kontaktperson (sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, pædagog eller ergoterapeut) til botilbuddet Sundbyhus til fast stilling på 32 eller 37 timer ugentligt.Sundbyhus er et specialiseringstilbud målrettet borgere med sindslidelse og samtidigt aktivt misbrug. Målgruppen på Sundbyhus er sindslindende med aktivt misbrug af et bredt spekter af euforiserende stoffer og alkohol. Sundbyhus består af 11 107 korterevarende tilbud og 16 108 længerevarende tilbud. Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af sygeplejersker, pædagoger, socialpædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Alle kontaktpersoner indgår
Plejecentret Bernadottegården søger en social- og sundhedsassistent
Roskilde Kommune - Plejecenter Bernadottegården
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Et godt og trygt hjem..... Er kodeordene på Plejecenter Bernadottegården - vil du være en del af det, er du måske vores nye social- og sundhedsassistent. Vi søger en social- og sundhedsassistent pr. 1/3-2017 på 28 - 32 timer ugentligt i skiftende tjeneste med weekendvagt hver tredje weekend. Hvad kendetegner Bernadottegården? Bernadottegården er kendetegnet ved, at have fokus på at vores beboere skal opleve Bernadottegården som et trygt og godt sted at bo - Det er borgerens hjem, og her skal ose af hjemlighed. Plejecenter Bernadottegården består af 3 huse med 20 beboere i hvert hus. Vi er bredt tværfagligt repræsenteret - og værdsætter den tværfaglige tilgang til vores beboere. Vi har fokus på at involvere beboere og deres pårørende i tilrettelæggelsen
Social- og sundhedsassistent til aftenvagt i demensenhed
Gildhøjhjemmet
Storkøbenhavn
Brænder du for arbejdet med svært demente beboere, og ønsker du gode udviklingsmuligheder og stort ansvar?Så er det dig, vi søger som social- og sundhedsassistent til aftenvagt i en velfungerende, skærmet demensenhed på ldrecentret Gildhøjhjemmet. Stillingen ønskes tiltrådt pr. 1. april 2017 eller efter aftale.Der er 18 beboere på demensafsnittet fordelt i tre huse. Vi er et demensafsnit med en bred vifte af medarbejdere, der brænder for at udføre den bedste demenspleje for vores beboere, ved at arbejde med personcentreret omsorg.Som fagpersonale arbejder vi sammen om at skabe et godt miljø for både beboerne og deres pårørende, som vi ser som vigtige samarbejdspartnere. Der er regelmæssig faglig sparring, og det forventes, at du vil deltage
Social- og sundhedsassistent, Distrikt Midt
Skovbo - Team Aftenvagter
Syd- og Sønderjylland
DISTRIKT MIDT, Team Aften søger en social- og sundhedsassistent for en midlertidig periode i første omgang indtil 30. september 2017, med mulighed for fastansættelse. Stillingen er på 28 timer uden fast rul, hvor du skal dække ferie mv. for dine kolleger. Du må påregne arbejde hver 2. weekend og mødetiden er som oftest kl. 15-23.Du bliver tilknyttet et nystartet aftenvagtsteam, som hjælper borgerne i eget hjem. Du vil have base på Skovbo, hvor der også cykles ud fra. Arbejdspladsen stiller cykel til rådighed. Teamets leveregler: Vi tager ansvar for at have et godt arbejdsmiljø Vi har respekt for hinandens forskelligheder Vi sladrer ikke om hinanden Vi har plads til humor og et godt grin Vi har en leder der lytter og taler vores sag Vi drager
Social- og sundhedsassistent til respirationsteam på SCN Anholtvej (SenhjerneskadeCenter Nord)
Senhjerneskade Center Nord Anholtvej
Nordjylland
SCN Anholtvej søger en social og sundhedsassistent, med pædagogisk flair der gerne må have erfaring fra arbejde med borgere med erhvervet hjerneskade eller andre handicaps. Vi har brug for, at vores kommende SSA har erfaring med forflytninger, omsorgs- og plejeopgaver samt sonde- og tracheostomipleje, men det sidste er ikke et krav.Stillingen er på 35 timer.SCN er et socialpædagogisk botilbud for voksne med en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade. Vi er ligeledes indrettet med aktivitets- og samværstilbud samt et Living Lab.Beskrivelse af opgaverne:Du skal som medarbejder have lyst til at koncentrere dig om arbejdet ved kun n borger, idet borgerne har tracheostomi, der kræver overvågning hele døgnet af medarbejdere, der oplæres af RespirationscenterVest.Ansættelsen
Social- og sundhedsassistent/sygeplejerske til nattevagt på Plejecentret Hørgården
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent/sygeplejerske til n februar 2017 eller snarest muligt. Plejecentret Hørgården er en selvejende institution, der har drift overenskomst med Københavns Kommune. Vi er en arbejdsplads i udvikling og er et hus med mange alsidige muligheder. Vi kan tilbyde en fleksibel arbejdsplads, gratis parkering, mulighed for deltagelse i styrketræning og anden motionsform. Vi har fælles personalearrangementer og rigtig gode kollegaer. Desuden er vi et profilplejecenter for oplevelser igennem sport og leg og er Københavns første senior idrætscenter. Vi kan tilbyde: et udfordrende job i en spændende forandringsorganisation et engageret leder- og medarbejderteam en på tværs i organisationen og tæt på ledelsen at du løbende kan få faglig
Social- og sundhedsassistent/-hjælper til nattevagt - Distrikt Klintholm Havn
Vordingborg Kommune - Distrikt Klintholm Havn
Sydsjælland inkl. Møn
Kom og bliv en del af et godt fællesskab. Vi søger en social- og sundhedsassistent / social- og sundhedshjælper 29,45 timer ugentligt. Stillingen er fortrinsvis som n Klintholm Havn Centret er med sin smukke beliggenhed og sit store udbud af kulturelle tilbud, omdrejningspunkt for den Øst Mønske hjemmepleje. Klintholm Havn Centret har 20 plejeboliger, 6 pladser til demente samt 2 aflastningspladser. Desuden er der ved siden af Centret 20 ældreboliger. Fra Klintholm Havn Centret ydes der hjemmepleje til ca. 150 hjemmeboende ældre. Til centret er der tilknyttet en meget aktiv vennekreds, som sørger for et varieret udbud af kulturelle arrangementer. N Der ydes hjælp til beboerne, laves rengørings opgaver, vaskes tøj samt andre opgaver. Vi lægger
Social og sundhedsassistent søges
Lillevang Pleje
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Vil du være en del af en hverdag, hvor respekt, nysgerrighed og høj faglighed er i top. - Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistent på Plejecenter Lillevang i Furesø Kommune. Plejecentret Lillevang ligger i grønne omgivelser i udkanten af Farum og alligevel tæt ved Farum Hovedgade. Transportmulighederne er gode. Tag toget til Farum Station og herefter en bus som går lige til døren. Vi søger social- og sundhedsassistenter til dagvagt 35-37 timer om ugen, med arbejde hver 3. weekend. Du kan forvente En levende og dynamisk arbejdsplads, hvor alle har en interesse i, at tilbyde det bedste vi har i os. Sygepleje faglige opgaver hvor man er ansvarlig for en gruppe med 8 beboere. Tæt samarbejde med sygeplejersker Tæt samarbejde med pårørende.

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra sosu-jobbet.dk

Nu behøver du kun lede efter job som SOSU-assistent et sted
Ønsker du job som SOSU-assistent? Så er du kommet til det rette sted. På sosu-jobbet.dk, er vi specialister i SOSU-assistent job.
SOSU-medarbejder er ikke bare et job, men en livsstil!
Ønsker du job som SOSU-medarbejder? Så er du kommet til det rette sted. På sosu-jobbet.dk, er vi specialister i SOSU-medarbejder job.
Aldrig har det været lettere at få job som Sundhedsfagligmedarbejder
Søger du job som Sundhedsfagligmedarbejder? Så er du kommet til det rette sted. På sosu-jobbet.dk, er vi specialiserede i Sundhedsfagligmedarbejder job.
Nu behøver du kun lede efter job som Social- og sundhedsassistent et sted
Ønsker du job som Social- og sundhedsassistent? Så er du kommet til det rette site. På sosu-jobbet.dk, er vi specialiserede i Social- og sundhedsassistent job.

Ofir banner